Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

Ieși din pământul acesta!

Căutarea locului din poruncă trebuie să fi fost destul de anevoioasă. Căderi ori cursuri de apă sunt multe pe pământ. De aceea Sfântul se va fi oprit mai întâi pe pământul sârbesc, la sud de Dunăre unde spune tradiția că a înălțat trei biserici: Mănăstirița, Vratna și Șaina.

Dumnezeu, văzând dorirea lui de a împlini voia Sa, nu numai că i-o arată lămurit, vorbindu-i direct, ci hotărăște să-i descopere cele viitoare, ca unui apropiat al său:

Nu după multă vreme, prin îngăduință dumnezeiască, stăpânirea otomană avea să pătrundă și în Europa și să stăpânească pământul Greciei, al Bulgariei și al Serbiei. Și multă vreme aceste pământuri vor fi robite de turci, iar din împărați mulți vor fi uciși și din cei credincioși, mulți vor pătimi mucenicie. Iar pe cei mai mulți, din pricina netemerii de Dumnezeu și a păcatelor lor celor multe, aceia îi vor îndupleca să se lepede de Hristos și să treacă la credința lor.

Sfântul a spus ucenicilor săi cele ce i se descoperiseră și s-au rugat cu osârdie, priveghind și postind, ca Domnul să fie milostiv și să nu trimită asemenea urgie asupra oamenilor, ci mai degrabă să-i pedepsească precum va ști, numai să rămână credincioși Bisericii lui Hristos.

Însă Domnul iarăși i-a vorbit lămurit zicându-i să înceteze a se mai ruga pentru poporul cel îndărătnic și neascultător, ci să treacă Dunărea și să caude Cascadele unde a fost trimis.

Spune tradiția Mănăstirii că însuși Sfântul Antonie cel Mare, începătorul vieții călugărești, i s-ar fi arătat în vis întărind porunca. Și sunt cei doi sfinți zugrăviți în biserica mănăstirii unul în fața celuilalt pe doi stâlpi către Sfântul Altar. Încă și pe catapeteasmă, unul lângă altul în aceeași icoană.

Articolul următor: Doamne, poruncește să vin la Tine pe apă!

Publicitate
%d blogeri au apreciat: