Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

Sfântul Nicodim – iconom iubitor și înțelept

(Re-)Începuturile acestei lucrări de strângere de mărturii despre minunile săvârșite de Sfântul Nicodim au fost… bulversant de rapide. Am simțit efectiv cum Sfântul ne „ia pe sus”, cum nu reușim să ținem pasul cu veștile lui. I-am alergat pe urme cu bucurie și entuziasm.

Dar au fost și perioade mai scurte sau mai lungi în care Sfântul tăcea. Fără îndoială, lucrarea sa neîncetată se țesea tainic, ascunsă de ochii și urechile noastre.

Într-un astfel de răstimp, mai îndelungat decât cele dinainte, ne-am mâhnit un pic și ne-am problematizat: pentru ce oare, nici o veste? Nu cumva Sfântul pentru păcatele noastre și-a luat binecuvântarea înapoi? Nu cumva l-am mâhnit cu ceva?

Și se poate, se poate să fi fost și asta. Și apoi, avem nădejde, Sfântul să ne fi primit căința și să ne fi iertat.

Dar, privind în urmă, ne-am dat seama că pe lângă o mustrare părintească pentru noi, copiii săi iubiți, dar atât de departe de a și lucra iubirea pe care cu nevrednicie o primim, și aici e o lucrare cu rost.

Toate intervalele în care Sfântul și-a trimis ucenicii și prietenii să ne povestească despre el erau clipe ceva mai liniștite, în care aveam și noi răgazul, așezarea și puterea de a le recepționa și de a le dărui mai departe.

Iar când tăcea… cu tot entuziasmul, trebuie să mărturisim că suntem oameni purtători de trup și neputincioși a ține pasul cu lucrarea sa… Iar el, ca un bun iconom peste slugile mai mici ale Stăpânului său, a priceput totdeauna, uneori mai bine ca noi înșine, care ne sunt limitele. Și când îndatoririle noastre față de mănăstirea noastră, de obștea noastră sau față de pelerini se înmulțeau încât… adevărul este că n-am mai fi avut timpul fizic să ascultăm și să ne bucurăm, când puterile noastre mărginite n-ar fi putut să mai împlinească și slujirea aceasta – în ciuda a toată osârdia sufletului… atunci Sfântul tăcea. Ca nu cumva să ne silească peste măsură, ori să ne mâhnească pentru că nu am reușit să primim și să vestim cum se cuvine cele ce am aflat.

Citiți și: Sfântul a binecuvântat strângerea de mărturii despre minunile săvârșite de el

Publicitate
%d blogeri au apreciat: